• Życiowo

    IntrowerPATIA, czyli że coś ze mną nie tak?

    Dlaczego Introwerpatia? Blogowi nadałam taką nazwę z pewną ironią, bo przecież patia (z gr. patheia – wrażliwość na cierpienie) to zazwyczaj człon wyrazów oznaczających pewne choroby, patologie typu neuropatia. Introwertyzm jest moim zdaniem uważany przez większość ludzi obecnie za taką właśnie „patię”. W XXI wieku, kiedy poinformujesz…

Introwerpatia
Przejdź do paska narzędzi